Vergunningen

Sinds 2010 zijn verschillende vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voor verbouwingen in en rondom uw woning zelf hoeft u dus nog maar één vergunning aan te vragen.

De vereiste bouwtekeningen per vergunning zijn niet hetzelfde, hieronder vindt u welke bouwtekeningen u nodig hebt voor:


Sinds 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) van kracht, door deze wet zijn verschillende vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voor verbouwingen in en rondom uw woning hoeft u dus nog maar één vergunning aan te vragen. Indien u een samenwerking met ons aangaat zullen wij deze vergunning voor u aanvragen. Dit scheelt u weer kostbare tijd.

Er zijn verschillende werkzaamheden waarbij u een vergunning aan dient te vragen, de vereiste bouwtekeningen zijn hierbij niet allemaal hetzelfde. Hier kunt u vinden welke bouwtekeningen u nodig hebt voor: 

 Ook kunt u direct een aanvraag doen voor het maken van deze bouwtekeningen.