Doorsnedetekening

Bij een doorsnedetekening wordt een bepaald deel van het snijvlak van een bouwwerk uitvergroot weergegeven. Belangrijke informatie wordt genoteerd en knelpunten in het project worden inzichtelijk gemaakt. Dit voorkomt discussies tijdens de bouw.

De doorsnede wordt getekend op een plek die representatief is voor de rest van het gebouw. Meestal zijn twee doorsneden nodig.

Waarom een doorsnedetekening?
Deze tekeningen zijn belangrijk tijdens de uitvoeringsfase van de bouw. Door duidelijkheid is een snelle en bouwkundig verantwoorde uitvoering het resultaat. De aannemer of uitvoerder gebruikt dit type tekeningen.

Vraag hier een doorsnedetekening aan.

Wat is een doorsnedetekening?

Bij een doorsnedetekening wordt een bepaald deel van het snijvlak van een bouwwerk uitvergroot weergegeven. Hierbij wordt alle belangrijke informatie genoteerd. De knelpunten in het project worden inzichtelijk gemaakt, waardoor er tijdens de uitvoering van de bouw hierover geen discussies kunnen ontstaan. Een verticale doorsnede van een gebouw geeft een duidelijk overzicht van trappen, openingen in de muren, niveauverschillen en de dakconstructie.

De doorsnede wordt getekend op een plek die representatief is voor de rest van het gebouw. Om de constructie van het object duidelijk weer te geven, zijn meestal twee doorsneden nodig. Deze staan haaks op elkaar. De plaatsen waar de doorsneden zijn gemaakt, worden aangegeven op een plattegrond van het gebouw.

Waarom een doorsnedetekening?

Doorsnedetekeningen worden vaak gebruikt als werktekeningen in de uitvoeringsfase van de bouw. Doordat duidelijk is hoe het gebouw precies geconstrueerd is, is een snelle en bouwkundig verantwoorde uitvoering het resultaat. Dit type tekening wordt dus gebruikt door de aannemer of uitvoerder van het project.

Op deze site kunt u bouwtekeningen aanvragen.