Detailtekening

Op een detailtekening worden veel details weergegeven die nodig zijn bij het bouwproces. Denk daarbij aan boeiboorden, kozijnen, dakconstructies en isolatie.

Waarom een detailtekening?
Een detailtekening is nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Aan de hand van de tekening kan de gemeente uw aanvraag toetsen aan het bouwbesluit. Ook voor een aannemer of uitvoerder is het belangrijk om een detailtekening te hebben, alleen dan kan het bouwproces probleemloos verlopen.

Vraag nu een detailtekening aan voor uw project.

Wat is een detailtekening?

Op een detailtekening worden, zoals de naam al aangeeft, veel details weergegeven die nodig zijn in het bouwproces. Het kan hierbij gaan om het weergeven van boeiboorden, kozijnen, goten, waterdichte aansluitingen, vloerconstructies, dakconstructies, isolatie, enzovoort. Detailtekeningen worden meestal op een grote schaal gemaakt.

Waarom een detailtekening?

U kunt om diverse redenen een detailtekening nodig hebben. In de eerste plaats heeft u de tekening nodig om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. De welstandscommissie wil exact weten hoe een gebouw eruit ziet, of eruit komt te zien. Hierbij zijn diverse details belangrijk. Ook moet de gemeente uw aanvraag toetsen aan de eisen zoals weergegeven in het bouwbesluit. Het bouwbesluit behandelt zaken als de isolatie van een constructie, de waterdichtheid en andere aspecten die te maken hebben met de constructie van het gebouw. Hiernaast kan een aannemer of uitvoerder een detailtekening nodig hebben, zodat deze precies weet hoe het gebouw in elkaar zit. Alleen als de aannemer/uitvoerder over voldoende details beschikt, kan een bouwproces probleemloos verlopen.

Voor wie een detailtekening?

Een detailtekening is nodig voor iedereen die iets wil laten bouwen of verbouwen. Niet altijd is de detailtekening nodig voor de gemeente; voor sommige kleine verbouwingen is immers geen omgevingsvergunning nodig. Maar een detailtekening is vrijwel altijd nodig voor de aannemer of uitvoerder van uw project. Zonder voldoende details kan de aannemer of uitvoerder niet aan uw exacte wensen voldoen.

Vraag nu online een detailtekening aan voor uw project.