Kozijnen plaatsen of wijzigen

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen of wijzingen van kozijnen hebt u de onderstaande tekening nodig:

Indien de tekeningen van de huidige situatie aanwezig zijn, zijn de kosten van het maken van tekeningen voor gevelwijzigingen € 329,-. Zijn de tekeningen van de huidige situatie niet aanwezig dan rekenen wij € 429,-.

Vraag deze tekeningen aan.


Wanneer u uw openslaande deuren door een schuifpui vervangt, van twee ramen één groot raam maakt of juist voor een heel ander model buitendeur kiest, verandert uw raam- of deurkozijn zichtbaar. In sommige gevallen verandert zelfs de buitengevel, deze veranderingen kunt u niet altijd zonder vergunning uitvoeren.

Omgevingsvergunningvrij
Wanneer u activiteiten uitvoert die onder het normale onderhoudswerk vallen heeft u geen vergunning nodig. Bij onderhoudswerkzaamheden kunt u niet zomaar de indeling of afmeting van de kozijnen veranderen. Naast de onderhoudswerkzaamheden zijn er nog meer mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen of verbouwen, u moet hierbij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een wijziging in een achtergevel of in een niet naar de weg of het openbare groen gekeerde zijgevel.
  • Wanneer het een wijziging betreft in een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw, aan- of uitbouw), dan mag dit vergunningvrij.
  • Werkzaamheden vinden niet plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het bouwwerk is niet illegaal gebouwd en wordt ook niet illegaal gebruikt.

    Wanneer uw wensen niet voldoen aan een van de gestelde voorwaarden dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Wij zullen de vergunning voor u aanvragen indien u met ons in zee gaat. Hiervoor moeten de volgende bouwtekeningen ingeleverd worden bij uw gemeente. Dit zijn de volgende tekeningen:

    Indien de tekeningen van de huidige situatie aanwezig zijn, zijn de kosten van het maken van tekeningen voor gevelwijzigingen € 329,-. Zijn de tekeningen van de huidige situatie niet aanwezig dan rekenen wij € 429,-

    Vraag deze tekeningen aan.