Constructieberekening aanvragen

Indien u voor een vergunningaanvraag bouwtekeningen nodig hebt, dan worden er in een aantal gevallen door de gemeente ook gevraagd om constructieberekeningen of een constructierapport aan te leveren. In een constructie berekening wordt de constructie doorgerekend.

Uw gegevens
Aanvraag